עמוד הבית

תחושה של רוגע ושחרור גם בתחושה האישית. כמו:
"ירד/ה לי אבן מהלב"…